Naslovnica Pretraživanje AA
 

Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu

Nastavne i istraživačke aktivnosti u području biomedicinskog inženjerstva provode se na više sastavnica Sveučilišta u Zagrebu:

 • Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER)
 • Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB)
 • Građevinski fakultet (GF)
 • Kineziološki fakultet (KIF)
 • Medicinski fakultet (MEF)
 • Prirodoslovno matematički fakultet (PMF)
 • Stomatološki fakultet (SFZG)
 • Veterinarski fakultet (VEF)

Koordinacijski odbor za razvoj biomedicinskog inženjerstva

Dana 17. veljače 2012. godine predstavnici gore navedenih osam fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donijeli su odluku o formiranju Koordinacijskog odbora za razvoj biomedicinskog inženjerstva na Sveučilištu u Zagrebu

Svrha Odbora je:

 1. Jačanje istraživačkih aktivnosti u području biomedicinskog inženjerstva na Sveučilištu.
 2. Razvoj postojećih i uvođenje novih nastavnih programa iz biomedicinskog inženjerstva na Sveučilištu.
 3. Rad na razvoju regulative i ustroja radnih mjesta za biomedicinske inženjere.

Predsjednik Koordinacijskog odbora je prof. dr. sc. Sven Lončarić, FER.

Članovi Koordinacijskog odbora su:

 • Prof. dr. sc. Ratko Magjarević i prof. dr. sc. Bojan Ivančević (zamjenik), FER
 • Prof. dr. sc. Tanja Jurčević-Lulić i prof. dr. sc. Toma Udiljak (zamjenik), FSB
 • Prof. dr. sc. Selma Supek i prof. dr. sc. Kristian Vlahoviček (zamjenik), PMF
 • Prof. dr. sc. Vladimir Medved i doc. dr. sc. Davor Šentija (zamjenik), KIF
 • Prof. dr. sc. Mladen Radujković i prof. dr. sc. Tomislav Ivšić (zamjenik), GF
 • Prof. dr. sc. Miloš Judaš i prof. dr. sc. Drago Batinić (zamjenik), MEF
 • Prof. dr. sc. Zrinka Tarle i prof. dr. sc. Ivana Bagić Ćuković (zamjenik), SFZG
 • Prof. dr. sc. Tomislav Dobranić i prof. dr. sc. Alen Slavica (zamjenik), VEF