Naslovnica Pretraživanje AA
 
GRUPA ZA NEURODINAMIČKO OSLIKAVANJE MOZGA

Grupa za neurodinamičko oslikavanje mozga

Kratki opis područja istraživanja

U našim istraživanjima koristimo prvenstveno magnetencefalografiju (MEG) kao neinvazivnu, nekontaktnu neurodinamičku metodu za funkcionalno oslikavanje mozga koja omogućuje u stvarnom vremenu praćenje i identificiranje aktiviranih kortiklanih mreža aktiviranih procesima percepcije i kognicije. Naši istraživački interesi uključuju: vidno procesiranje jednostavnih i kompleksnih podražaja (lica) i njegovog modulacija uzrokovanih kontekstom, promjenom, brzinom prezentacije i pažnje; slušno procesiranje i učinke neurodegeneracije na dinamiku i topografiju evociranih kortikalnih mreža; više senzornu integraciju i plastičnost; razvoj i evaluaciju novih pristupa prostorno-vremenom lokaliziranju i funkcionalnoj povezanosti.

Popis članova

 • Doc. dr. sc. Selma Supek
 • Dr. sc. Ana Sušac
 • Dr. sc. Sanja Josef Golubić

Popis najvažnijih istraživačkih projekata

 • MC i WG-5 članica COST TD1007 Action – Bimodal PET-MRI molecular imaging technologies and applications for in vivo monitoring of disease and biological processes, 2011 – 2015
 • MC i WG-2 članica COST TD0904 Action – Time in MentaL activitY: theoretical, behavioral, bioimaging and clinical perspectives (TIMELY), 2011 – 2014 
 • Glavni istraživač na projektu Kognitivna neurodinamika (119-1081870-1252, MZOŠ), 2007-2012
 • Suradnica na projektu Umrežavanje u neuroznanosti (Fond za razvoj Sveučilišta u Zagrebu, Program Izvrsno, voditelj akademik Ivica Kostović, 2012
 • MC i WG-2 članica COST BM0601 Action – Advanced methods for the estimation of human brain acitivity and connectivity (NEUROMATH), 2008-2011
 • MC i WG-2 članica COST BM0605 Action – Consciousness: A Transdisciplinary, Integrated Approach, 2008 – 2011 
 • WG-3 članica COST B27 Action – Electrical neuronal oscillations and cognition (ENOC), 2006 – 2009 
 • Koordinatorica projekta na projektu Detection of small metal objects by multi-compartment magnetic measurements (NATO PDD(CP) – PST.EAP.CLG981130), 2005-2009
 • Glavni istraživač na projektu Funkcionalno oslikavanje mozga neurodinamičkim metodama (0119265, MZT), 2002-2006 

Kontakt

Doc. dr. sc. Selma Supek  
Prirodoslovno-matematički fakultet
Fizički odsjek
Bijenička cesta 32., 10000 Zagreb
Tel: (01) 4605 569