Naslovnica Pretraživanje AA
 
KATEDRA ZA MEHANIKU FLUIDA

Katedra za mehaniku fluida

Kratki opis područja istraživanja

 • Modeliranje cjelokupnog krvotoka (primjenom modela s koncentriranim parametrima)
 • Modeliranje arterijskog stabla (primjenom dvodimenzijskih i jednodimenzijskih modela, s različitim konstitutivnim modelima krvi (njutnovski i Casonov model) i arterijske stijenke (elastično, viskoelastično: Voigtov i Kelvinov model)
 • Razvoj metode za mjerenje fizikalnih svojstava stijenke (popustljivosti i viskoznosti), temeljem mjerenja vremenskih promjena: maksimalne brzine strujanja krvi, tlaka i promjera krvne žile) 
 • Analiza (određivanje parametara matematičkog modela) plućne cirkulacije (temeljem mjerenih tlakova: u desnom ventriklu, plućnoj arteriji i plućnoj veni i brzine/protoka kroz plućni ventil)

Popis članova

 • Prof. dr. sc. Zdravko Virag
 • Prof. dr. sc. Mario Šavar
 • Prof. dr. sc. Ivo Džijan
 • Dr. sc. Ivan Korade
 • Dipl. ing. Severino Krizmanić
 • Dr. med. Fabijan Lulić

Popis najvažnijih istraživačkih projekata

 • Metode računalne dinamike fluida, 2007.-2013., MZOS
 • Hidrodinamika cijevnih mreža, 2008.-2013, MZOS
 • Razvoj i primjena metoda računalne dinamike fluida u hemodinamici, 2013.-2014., Sveučilište u Zagrebu

Kontakt

prof. dr. sc. Zdravko Virag
Fakultet strojarstva i brodogradnje
Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb
Tel: (01) 6168 137, (01) 6156 940