Naslovnica Pretraživanje AAA
 
BIOMEDICINSKO INŽENJERSTVO NA SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

Biomedicinsko inženjerstvo primjenjuje znanja iz tehničkih znanosti u području medicine i biologije, za unaprjeđenje dijagnostičkih i terapijskih postupaka u medicini. Biomedicinski inženjeri su sunositelji istraživanja i razvoja novih uređaja i postupaka bez kojih je suvremena medicina nezamisliva. Predviđa se da će tržište zdravstvenog sektora u svijetu dostići vrijednost od 3 trilijuna USD do 2015. godine, a tom porastu posebno će doprinijeti investicije u sustave za zdravstvenu skrb u kućama, u zdravstvene informacijske sustave i telemedicinu. Zbog duljeg životnog vijeka stanovništva, sve više će se povećavati potreba za zdravstvenim uslugama.

Glavna područja biomedicinskog inženjerstva su obrada biomedicinskih podataka i signala, biomedicinska instrumentacija i senzori, procjena medicinskih tehnologija, informacijske i komunikacijske tehnologije u medicini i zdravstvu, biomedicinsko oslikavanje i obrada slike, biomaterijali i biomehanika. 

Sveučilište u Zagrebu ima dugu tradiciju edukacije i istraživanja u području biomedicinskog inženjerstva. Niz sastavnica na Sveučilištu je aktivno u istraživanju i nastavi uključujući Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Prirodoslovno-matematički fakultet, Medicinski fakultet, Stomatološki fakultet, Veterinarski fakultet, Kineziološki fakultet i Građevinski fakultet.

Na ovim stranicama dan je prikaz nastavnih i istraživačkih aktivnosti u području biomedicinskog inženjerstva na Sveučilištu u Zagrebu.


OBAVIJESTI
Objavljeno: 29. 1. 2014. u 14:52
Uređeno: 8. 5. 2015. u 13:05

U sklopu djelovanja Koordinacijskog odbora za biomedicinsko inženjerstvo na Sveučilištu u Zagrebu pokrenut je web portal s prikazom nastavnih i istraživačkih aktivnosti u području biomedicinskog inženjerstva na Sveučilištu.

Web portal se kontinuirano obnavlja te pozivamo istraživačke grupe u području biomedicinskog inženjerstva na Sveučilištu u Zagrebu da nam pošalju podatke o svojim istraživačkim i nastavnim djelatnostima putem upitnika danog u repozitoriju

Vedrana Baličević
REPOZITORIJ